دکمه موبایل منو

شهردار کرج رئیس مرکز نیکوکاری شهر شد 98/7/17

شهردار کرج رئیس مرکز نیکوکاری شهر شد 98/7/17 مرکز نیکوکاری شهر کرج به عنوان اولین مرکز نیکوکاری کلانشهرها در کشور به ریاست شهردار کرج و با هدف توسعه امور نیکوکاری و استفاده از تمامی امکانات شهری برای مبارزه با پدیده شوم فقر افتتاح شد عکاس: سید امیرمحمد سیدمیرزایی
شهردار کرج رئیس مرکز نیکوکاری شهر شد 98/7/17 8
شهردار کرج رئیس مرکز نیکوکاری شهر شد 98/7/17 2
شهردار کرج رئیس مرکز نیکوکاری شهر شد 98/7/17 3
شهردار کرج رئیس مرکز نیکوکاری شهر شد 98/7/17 6
شهردار کرج رئیس مرکز نیکوکاری شهر شد 98/7/17 5
شهردار کرج رئیس مرکز نیکوکاری شهر شد 98/7/17 1
شهردار کرج رئیس مرکز نیکوکاری شهر شد 98/7/17 7

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.