دکمه موبایل منو

ارتباط با مدیران استان

پیمان ترکمانه _ مدیر کل

پیمان ترکمانه

مدیرکل
  • 08131449301
قاسم یارمحمدی_ قائم مقام

قاسم یارمحمدی

قائم مقام
  • 08131449306
رسانه جدید

علی بحیرایی

معاون حمایت و سلامت خانواده
  • 08131449228
شهرام عابدی_معاون اشتغال و خودکفایی

شهرام عابدی

معاون خودکفایی و اشتغال
  • 081331449202
غلامرضا صیادزاده _معاون توسعه مشارکتهای مردمی

غلامرضا صیادزاده

معاون توسعه مشارکتهای مردمی
  • 08131449236
جلیل عرفان منش_ معاون اداری مالی

جلیل عرفان منش

معاون اداری و مالی
  • 08131449313
مهدی جعفری _ معاون امور فرهنگی

مهدی جعفری

معاون امور فرهنگی
  • 08131449210