ارتباط با مدیران استان

مدیرکل

پیمان ترکمانه

مدیرکل
  • 08131449301
رسانه جدید

قاسم یارمحمدی

قائم مقام
  • 08131449306
رسانه جدید

علی بحیرایی

معاون حمایت و سلامت خانواده
  • 081331449228
رسانه جدید

شهرام عابدی

معاون خودکفایی و اشتغال
  • 081331449202
غلامرضا صیادزاده معاون مشارکتهای مردمی

غلامرضا صیادزاده

معاون توسعه مشارکتهای مردمی
  • 08131449236
جلیل عرفان منش معاون اداری مالی

جلیل عرفان منش

معاون اداری و مالی
  • 08131449313
مهدی جعفری معاون فرهنگی

مهدی جعفری

معاون امور فرهنگی
  • 08131449210