دکمه موبایل منو

ارتباط با ما

 نشانی :        همدان ،بلوار فلسطین ، روبروی اداره برق ، اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان همدان 

 
 شماره روابط عمـومی: 081-31449444
 تلفن دبیـرخـانه:                       081-۳۱۴۴۹۹۹۹
 صندوق پستی: 6518753911
 پست الکترونیک:hmd@emdad.ir

ارتباط با مدیران استان