دکمه موبایل منو

ارتباط با حوزه نظارت و رسیدگی به شکایات

همشهری  گرامی :

درزمان طرح شکایت به عملکرد دستگاه و ادارات  اجرایی و ارائه اطلاعات ، لطفاٌ به نکات زیر توجه فرمایید:

شکایات  در کمیته امداد امام خمینی (ره) به سه روش انجام می پذیرد.

1-حضوری با تکمیل فرم درخواست شکایت و یا اعلام گزارش مبنی بر حادث شدن تخلف از سوی کارکنان .

2- تلفنی با واحد نظارت و رسیدگی به شکایات از طریق شماره تلفنهای : 314499328و314499327و314499327،

3-شکایات از طریق ایمیل امداد .

مواردی که به هنگام ارائه شکایت یا گزارش بایستی مدنظر قرار گیرد.

 1. شکایات باید مدلل و مستند باشد. بدیهی است مسئولیت قانونی مطالب اظهارشده بر عهده شاکی خواهد بود.

 2. لازم است به هنگام ورود اطلاعات خود، شماره تلفن همراه را وارد نمایید تا امکان ارسال کد پیگیری و اطلاع رسانی مراحل مختلف رسیدگی به شکایت به شما فراهم گردد. لازم به ذکر است در نگهداری شماره پیگیری و عدم افشای آن به دیگران دقت و توجه لازم را داشته باشید.

  3. بدیهی است در صورت شکایت از اشخاص حقیقی که حالت شخص می باشد ، شاکی می بایست به مراجع حقوقی و قضایی ذیصلاح مراجعه نماید:

        4. چنانچه مرجع مورد شکایت از یک مورد بیشتر باشد (دو یا سه یا چهار مورد) شاکی می بایست از مراجع ذیربط، به صورت جداگانه در قالب چند طرفیت شکایت نماید.

  5. سیستم به طور خودکار به شکایاتی که قبلاٌ به سامانه رسیدگی به شکایات ارسال شده ترتیب اثر نخواهد داد مگر اینکه موضوع با شکایت قبلی تفاوت داشته باشد،  لذا از ارسال شکایات تکراری خودداری نمایید.

  6. چنانچه شکایتی توسط جمعی از اشخاص حقیقی مطرح گردد می بایست جهت ثبت با عنوان شکایت، فردی به نمایندگی ذینفعان، مشخصات فردی خود را مرقوم نماید.

  چنانچه اشخاص از نحوه ارائه خدمات زمینه‌های نقض قوانین، عدم انجام وظیفه، اطاله رسیدگی، عدم پاسخگویی یا ضعف در ارائه خدمات شکایتی داشته و  شخصاً ذینفع آن بوده و از این سازمان خواهان رسیدگی برای احقاق حق خود باشند و یا به عنوان یک شهروند آگاه با حس مسوولیت اجتماعی از سوء جریان اداری نظیر تضییع اموال عمومی، دولتی، وجود فساد و جرم و یا دیگر تخلفات اداری اطلاعاتی دارند، می‌توانند  شکایت و یا اطلاعات خود از این گونه سو جریانات را (در قالب اعلام)  با توجه  و رعایت نکات زیر به سامانه رسیدگی به شکایات و ارسال نمایند تا وفق مقررات به آن رسیدگی شود.

  بدیهی است دریافت شکایات و اعلامات  از طریق مکاتبه، دورنگار (فاکس)، تماس با شماره تلفن 314499328و314499327و314499327، ایمیل و مراجعه حضوری به سازمان نیز امکان پذیر است.

 

                                                                 حوزه نظارت و رسیدگی به شکایات