دکمه موبایل منو

راهبرد مشارکت دستگاه

  • این نهاد کلیه مقررات صادره خود را اعم از بخشنامه ها، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط اجرایی و ... را پیش از ابلاغ به مدت 2 هفته از طریق درگاه الکترونیک خود در معرض نقد عموم قرار داده و پس از دریافت نظرات و انتقادات سازنده مردمی، نسبت به اصلاح و سپس ابلاغ اقدام می نماید.

متن بخشنامه

خواهشمند است نظر خود را در خصوص نحوه و کیفیت خدمت تسهیلات وام دانشجویان با برگزیدن یک یا چند از گزینه های ذیل ابراز فرموده تا ما را در تقدیم هرچه مطلوب تر این خدمت یاری نمائید ؟


نظرسنجی تسهیلات دانشجویان

متن بخشنامه

نظرسنجی تسهیلات خیرین

خواهشمند است نظر خود را در خصوص نحوه و کیفیت خدمت تسهیلات خیرین با برگزیدن یک یا چند از گزینه های ذیل ابراز فرموده تا ما را در تقدیم هرچه مطلوب تر این خدمت یاری نمائید ؟  • این نهاد در رابطه با تهیه و تدوین لوایح و تعرفه های قانونی که نیازمند تصویب نمایندگان مجلس یا مراجع ذیصلاح میباشد، پیش از ارسال به مدت یک ماه از طریق درگاه الکترونیک خود در معرض نقد عموم قرار داده و پس از دریافت نظرات و انتقادات سازنده مردمی، نسبت به اصلاح و سپس ارسال آن اقدام می نماید.

فهرست نظرسنجی‌ها

 
عنوان
پرسش
تاریخ شروع
تاریخ خاتمه
وضعیت
صفحه ۱ از ۱