حجت‌الله عبدالملکی، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد به استان همدان سفر کرد – 97/11/18

حجت‌الله عبدالملکی، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد به استان همدان سفر کرد – 97/11/18 تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد در سفر به استان همدان در جمع جوانان فعال و نخبه این استان گفت: افتخار کمیته امداد این است که در طول ۴۰ سال گذشته به این موفقیت دست‌یافته که قشر محروم جامعه را به افرادی مولد و خودکفا تبدیل کند و این دستاورد مهمی است. عکاس: مونسیان
حجت‌الله عبدالملکی، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد به استان همدان سفر کرد – 97/11/18 14
حجت‌الله عبدالملکی، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد به استان همدان سفر کرد – 97/11/18 13
حجت‌الله عبدالملکی، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد به استان همدان سفر کرد – 97/11/18 12
حجت‌الله عبدالملکی، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد به استان همدان سفر کرد – 97/11/18 11
حجت‌الله عبدالملکی، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد به استان همدان سفر کرد – 97/11/18 15
حجت‌الله عبدالملکی، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد به استان همدان سفر کرد – 97/11/18 9
حجت‌الله عبدالملکی، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد به استان همدان سفر کرد – 97/11/18 8
حجت‌الله عبدالملکی، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد به استان همدان سفر کرد – 97/11/18 7
حجت‌الله عبدالملکی، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد به استان همدان سفر کرد – 97/11/18 6
حجت‌الله عبدالملکی، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد به استان همدان سفر کرد – 97/11/18 5
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.