مدیرعامل صندوق امداد ولایت کمیته امداد در جمع مدیران کمیته امداد شهرستان همدان – 97/12/02

مدیرعامل صندوق امداد ولایت کمیته امداد در جمع مدیران کمیته امداد شهرستان همدان – 97/12/02 تاریخ: ۴ اسفند ۱۳۹۷ مجید باجلان، مدیرعامل صندوق امداد ولایت کمیته امداد در جمع مدیران کمیته امداد شهرستان همدان با اشاره به اینکه وام‌های صندوق امداد ولایت در همدان 48 ساعت پس از تشکیل پرونده به‌حساب متقاضیان پرداخت می‌شود و همدان سریع‌ترین استان در پرداخت وام از محل صندوق امداد ولایت است، گفت: همدان یکی از موفق‌ترین استان‌ها در جذب سپرده‌های خیران و تکریم نیازمندان و مددجویان است. عکاس: مونسیان
مدیرعامل صندوق امداد ولایت کمیته امداد در جمع مدیران کمیته امداد شهرستان همدان – 97/12/02 14
مدیرعامل صندوق امداد ولایت کمیته امداد در جمع مدیران کمیته امداد شهرستان همدان – 97/12/02 15
مدیرعامل صندوق امداد ولایت کمیته امداد در جمع مدیران کمیته امداد شهرستان همدان – 97/12/02 12
مدیرعامل صندوق امداد ولایت کمیته امداد در جمع مدیران کمیته امداد شهرستان همدان – 97/12/02 6
مدیرعامل صندوق امداد ولایت کمیته امداد در جمع مدیران کمیته امداد شهرستان همدان – 97/12/02 10
مدیرعامل صندوق امداد ولایت کمیته امداد در جمع مدیران کمیته امداد شهرستان همدان – 97/12/02 9
مدیرعامل صندوق امداد ولایت کمیته امداد در جمع مدیران کمیته امداد شهرستان همدان – 97/12/02 16
مدیرعامل صندوق امداد ولایت کمیته امداد در جمع مدیران کمیته امداد شهرستان همدان – 97/12/02 7
مدیرعامل صندوق امداد ولایت کمیته امداد در جمع مدیران کمیته امداد شهرستان همدان – 97/12/02 11
مدیرعامل صندوق امداد ولایت کمیته امداد در جمع مدیران کمیته امداد شهرستان همدان – 97/12/02 5
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.