نشست خبری اصحاب رسانه با مدیرکل کمیته امداد استان همدان – 97/12/06

نشست خبری اصحاب رسانه با مدیرکل کمیته امداد استان همدان – 97/12/06 تاریخ: ۶ اسفند ۱۳۹۷ عکاس: مونسیان
نشست خبری اصحاب رسانه با مدیرکل کمیته امداد استان همدان – 97/12/06 7
نشست خبری اصحاب رسانه با مدیرکل کمیته امداد استان همدان – 97/12/06 9
نشست خبری اصحاب رسانه با مدیرکل کمیته امداد استان همدان – 97/12/06 8
نشست خبری اصحاب رسانه با مدیرکل کمیته امداد استان همدان – 97/12/06 6
نشست خبری اصحاب رسانه با مدیرکل کمیته امداد استان همدان – 97/12/06 5
نشست خبری اصحاب رسانه با مدیرکل کمیته امداد استان همدان – 97/12/06 4
نشست خبری اصحاب رسانه با مدیرکل کمیته امداد استان همدان – 97/12/06 3
نشست خبری اصحاب رسانه با مدیرکل کمیته امداد استان همدان – 97/12/06 10
نشست خبری اصحاب رسانه با مدیرکل کمیته امداد استان همدان – 97/12/06 1
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.