تقدیر از امدادگران برگزیده استان همدان – 98/01/23

تقدیر از امدادگران برگزیده استان همدان – 98/01/23 تاریخ: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ مدیرکل کمیته امداد استان همدان در مراسمی از امدادگران نمونه استان در سال 97 تقدیر و تشکر به عمل آورد. عکاس: مونسیان
تقدیر از امدادگران برگزیده استان همدان – 98/01/23 8
تقدیر از امدادگران برگزیده استان همدان – 98/01/23 6
تقدیر از امدادگران برگزیده استان همدان – 98/01/23 11
تقدیر از امدادگران برگزیده استان همدان – 98/01/23 1
تقدیر از امدادگران برگزیده استان همدان – 98/01/23 10
تقدیر از امدادگران برگزیده استان همدان – 98/01/23 4
تقدیر از امدادگران برگزیده استان همدان – 98/01/23 5
تقدیر از امدادگران برگزیده استان همدان – 98/01/23 2
تقدیر از امدادگران برگزیده استان همدان – 98/01/23 9
تقدیر از امدادگران برگزیده استان همدان – 98/01/23 3
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.