بازدید استاندار همدان، از غرفه‌های نمایشگاه خودکفایی در جشن رمضان – 98/03/11

بازدید استاندار همدان، از غرفه‌های نمایشگاه خودکفایی در جشن رمضان – 98/03/11 تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ عکاس: مونسیان
بازدید سید سعید شاهرخی استاندار همدان، از غرفه‌های نمایشگاه خودکفایی در جشن رمضان – 98/03/11 11
بازدید سید سعید شاهرخی استاندار همدان، از غرفه‌های نمایشگاه خودکفایی در جشن رمضان – 98/03/11 10
بازدید سید سعید شاهرخی استاندار همدان، از غرفه‌های نمایشگاه خودکفایی در جشن رمضان – 98/03/11 8
بازدید سید سعید شاهرخی استاندار همدان، از غرفه‌های نمایشگاه خودکفایی در جشن رمضان – 98/03/11 12
بازدید سید سعید شاهرخی استاندار همدان، از غرفه‌های نمایشگاه خودکفایی در جشن رمضان – 98/03/11 6
بازدید سید سعید شاهرخی استاندار همدان، از غرفه‌های نمایشگاه خودکفایی در جشن رمضان – 98/03/11 5
بازدید سید سعید شاهرخی استاندار همدان، از غرفه‌های نمایشگاه خودکفایی در جشن رمضان – 98/03/11 4
بازدید سید سعید شاهرخی استاندار همدان، از غرفه‌های نمایشگاه خودکفایی در جشن رمضان – 98/03/11 3
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.