برگزاری اردوی فرهنگی تربیتی ویژه مادران و دختران تحت حمایت همدانی – 98/03/29

برگزاری اردوی فرهنگی تربیتی ویژه مادران و دختران تحت حمایت همدانی – 98/03/29 تاریخ: ۲۲ تیر ۱۳۹۸ اردوی فرهنگی تربیتی (یک و دو روزه) درون استانی ویژه مادران و دختران تحت حمایت استان همدان با حضور اساتید برجسته در اردوگاه فرهنگی تربیتی فجر برگزار شد. عکاس: فرجی
برگزاری اردوی فرهنگی تربیتی ویژه مادران و دختران تحت حمایت همدانی – 98/03/29 10
برگزاری اردوی فرهنگی تربیتی ویژه مادران و دختران تحت حمایت همدانی – 98/03/29 9
برگزاری اردوی فرهنگی تربیتی ویژه مادران و دختران تحت حمایت همدانی – 98/03/29 8
برگزاری اردوی فرهنگی تربیتی ویژه مادران و دختران تحت حمایت همدانی – 98/03/29 7
برگزاری اردوی فرهنگی تربیتی ویژه مادران و دختران تحت حمایت همدانی – 98/03/29 6
برگزاری اردوی فرهنگی تربیتی ویژه مادران و دختران تحت حمایت همدانی – 98/03/29 5
برگزاری اردوی فرهنگی تربیتی ویژه مادران و دختران تحت حمایت همدانی – 98/03/29 4
برگزاری اردوی فرهنگی تربیتی ویژه مادران و دختران تحت حمایت همدانی – 98/03/29 3
برگزاری اردوی فرهنگی تربیتی ویژه مادران و دختران تحت حمایت همدانی – 98/03/29 11
برگزاری اردوی فرهنگی تربیتی ویژه مادران و دختران تحت حمایت همدانی – 98/03/29 1
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.