دکمه موبایل منو

ارتباط با ما

 نشانی :  همدان، سی متری سعیدیه، جنب ورزشگاه شهید شمسی پور، اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان همدان
 شماره روابط عمـومی: 081-38233010
 تلفن دبیـرخـانه:                       081-38225201
 صندوق پستی:  65168-45731
 پست الکترونیک:hmd@emdad.ir

ارتباط با مدیران استان