دکمه موبایل منو

ارتباط با مدیران استان

مدیرکل

پیمان ترکمانه

مدیرکل
  • 081-38220077
معاون اشتغال و خودکفایی

قاسم یارمحمدی

قائم مقام
  • 081-38214860
معاون حمایت و سلامت خانواده

جعفر هاشمی

معاون حمایت و سلامت خانواده
  • 081-38233011
عابدی

شهرام عابدی

معاون خودکفایی و اشتغال
  • 081-38220202
معاون توسعه مشارکتهای مردمی

جمشید محمدی

معاون توسعه مشارکتهای مردمی
  • 081-38226603
نیکو اقبال

ایرج نیکو اقبال

معاون اداری و مالی
  • 081-38233010
مرادی

علی اکبر مرادی

معاون فرهنگی
  • 081-38233010